Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego

 

Rok szkolny 2018 / 2019

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

 5 lub 8 września 2018 roku ( w zależności od klasy) - zakładka PLAN LEKCJI

Zakończenie roku szkolnego

 22 czerwca 2019 roku

 

Ferie szkolne – rok szkolny 2018 / 2019

 

 

Kalendarz imprez szkolnych – rok szkolny 2018 / 2019

 

IX

 

X

 

XI

 

XII

 

I

 

II

 

III

 

IV

 

V

 

VI

 

 

Zebrania z Rodzicami – rok szkolny 2018 / 2019