Uczniowie

UCZNIOWIE

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI - rok szkolny 2018/2019

 

Przewodnicząca SU

Hélène CUCCHI - klasa 3 gimnazjum

 

Zastępca przewodniczącej SU 

Lena TOURNAUX - klasa 5 SP

 

Członkowie SU 

Madeleine HOLVOOTE  - klasa 6 SP

Victor COCQUET - klasa 8 SP

Elisa MOLMY - klasa 8 SP

 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Pani Magdalena Kluk.