Uczniowie

UCZNIOWIE

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI - rok szkolny 2017/2018

 

Przewodniczący SU Maksymilian Markuszewski (klasa 7 SP)

Zastępca przewodniczącego SU Julia Stasinkiewicz (klasa 2 gimnazjum)

Członkowie SU Karolina Darniewska (klasa 5 SP) i Bartosz (klasa 4 SP)

 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Pani Magdalena Kluk.