Zadania domowe

ZADANIA DOMOWE

 

na  7 XI 2018 - klasy 1, 2, 3, 4, 5 SP

na  20 X 2018 - klasy 6, 7, 8 SP oraz 3 gimnazjum

 

    ZESZYT DO KORESPONDENCJI

   FERIE JESIENNE (zakładka OGŁOSZENIA)


Klasa 1 SP

1. Uzupełnić w małym zeszycie do kaligrafowania (w 3 linie) - litery duża i mała O,o, E,e, I,i
2. Zeszyt do kaligrafii str.17
3. Elementarz odkrywców - ćwiczenia str. 17

Klasa 2 SP

Elementarz odkrywców - ćwiczenia str. 59

Klasa 3 SP

Ćwiczena z pomysłem str. 33 zad. 6 i 7 

Klasa 4 SP

j.polski

Podręcznik zad. 2 str. 35

Utrwalę wiadomości z ostatniej lekcji i nauczę się nazw miesięcy (kartkówka po feriach). 

wiedza o Polsce

Powtórz poznane wiadomości.


Klasa 5 SP

j.polski

Napiszę sprawozdanie ze spotkania ze strażakami wzór w podręczniku: str. 66 - 67 )

Przeczytam w podręczniku tekst "Sztuka programowania"  s. 14 -18 i wykonam pisemnie (na ocenę) zad. 6 str. 18

wiedza o Polsce

Powtórz poznane wiadomości.


Klasa 6 SP

j.polski

zeszyt ćwiczeń: zad. 2 str. 17  , 4 i 6 /18 

wiedza o Polsce

Uzupełnij tekst - Stanisław Moniuszko (tekst wklejony do zeszytu).


Klasa 7 SP

j.polski

podręcznik zad. 11 str. 64

wiedza o Polsce

Uzupełnij tekst - Stanisław Moniuszko (tekst wklejony do zeszytu).


Klasa 8 SP

j.polski

Przeanalizuj otrzymany wiersz  Leśmiana "Urszula Kochanowska". W czym widzisz nawiązania do "Trenów" Kochanowskiego? Jakie dostrzegasz różnice? 

wiedza o Polsce

Uzupełnij tekst - Stanisław Moniuszko (tekst wklejony do zeszytu).


Klasa 3 gimnazjum

j.polski

podręcznik zad. 16 str. 92

wiedza o Polsce

Uzupełnij tekst - Stanisław Moniuszko (tekst wklejony do zeszytu).