Zapisy do szkoły

ZAPISY DO SZKOŁY

 

                         

 

ROK SZKOLNY 2020 / 2021

 

DOKUMENTY (na dole strony):

                                       

A.

Regulamin (wraz z harmonogramem) rekrutacji uczniów 2020/2021 - prosimy o zapoznanie się z regulaminem i harmonogramem

 

B.

ZAŁĄCZNIKI

Wszystkie załączniki należy wydrukować i wypełnić, a następnie dostarczyć do szkoły.

Prosimy o wykonanie skanów wypełnionych i podpisanych załączników oraz przesłanie ich na adres   lille@orpeg.pl

Oryginały dokumentów należy dostarczyć do szkoły we wskazanym później terminie.

1. Kwestionariusz zgłoszeniowy 2020/2021

2. Klauzula informacyjna

3a i 3b. Oświadczenia

4. Obowiązek szkolny

5. Powiadomienie w nagłych wypadkach

oraz

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły 2020 / 2021 

Wszystkie załączniki należy wydrukować i wypełnić, a następnie dostarczyć do szkoły.

Prosimy o wykonanie skanów wypełnionych i podpisanych załączników oraz przesłanie ich na adres   lille@orpeg.pl

Oryginały dokumentów należy dostarczyć do szkoły we wskazanym później terminie.

 

 


 

SZKOLNA LEGITYMACJA 

Wniosek o wystawienie szkolnej legitymacji

(na dole strony)

       

 LEGITYMACJE SZKOLNE komunikat i wnioski do pobrania

Informacje dotyczące

przedłużania i "wyrabiania"  legitymacji szkolnych

na rok szkolny 2019/2020

oraz wnioski o wystawienie legitymacji


Wystawianiem legitymacji szkolnych (w tym duplikatów) oraz ich przedłużaniem zajmuje się Sekretariat Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie.

My w naszej Szkole Polskiej w Lille zbieramy zatem tylko „stare” legitymacje i wnioski o wydanie nowych, a następnie wysyłamy do Warszawy.

Wnioski o wystawienie nowych legitymacji szkolnych (w załącznikach na dole tej strony) oraz legitymacje do przedłużenia należy przekazać do 30.09.2019 lub 31.12.2019 kierownikowi Szkoły Polskiej w Lille.

Wnioski o nowe legitymacje można wydrukowaći wypełnić w domu oraz załączyć podpisane na odwrocie zdjęcie do wniosku (zdjęcia nie przyklejamy).

„Stare” legitymacje do przedłużenia oraz nowe wnioski w przypadku gdy ktoś do tej pory nie ma legitymacji lub w jego „starej” legitymacji nie ma już miejsca na pieczątki przekazujemy kierownikowi Szkoły Polskiej w Lille.

Wnioski z prośbą o wystawienie legitymacji szkolnej powinny być wypełnione czytelnie, najlepiej DRUKOWANYMI LITERAMI wraz z WŁAŚCIWYM ZDJĘCIEM, tj. zgodne z wymiarem określonym we wniosku. Zdjęcie dziecka powinno być aktualne o właściwych podanych wymiarach i mieścić się w polu na wniosku. W legitymacji podajemy adres w Polsce!

 

Zagubiona legitymacja

 

W przypadku wystawienia duplikatu legitymacji szkolnej…

Duplikat legitymacji szkolnej wydawany jest w przypadku zniszczenia legitymacji (z powodu zniszczenia oryginału), zgubienia lub kradzieży legitymacji. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobierana jest opłata w wysokości 9,00 PLN

Dane do przelewu bankowego:

-   Imię i nazwisko właściciela konta bankowego: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

-   Adres: ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa

-   Nazwa banku: Narodowy Bank Polski o/o w Warszawie

-   Numer rachunku bankowego:

4

2

 

1

0

1

0

 

1

0

1

0

 

0

0

7

0

 

3

8

2

2

 

3

1

0

0

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Waluta rachunku: PL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod BIG/Swift: NBPLPLPW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia.

 

Duplikat legitymacji szkolnej podlega wydaniu na podstawie złożonego wniosku (do pobrania na dole tej strony). Do wniosku załącza się:

-   dowód wpłaty,

-   aktualne zdjęcie,

-  zniszczoną legitymację (w przypadku występowania o wydanie duplikatu z powodu zniszczenia oryginału) lub informację o zagubieniu / kradzieży oryginału legitymacji.